1. Krok 1

  Wybór pakietu i szczegóły raportu
 2. Krok 2

  Podsumowanie zgłoszenia
 3. Krok 3

  Finalizacja

BASIC

1.00

Jednorazowe zgłoszenie

STANDARD

10.00

Pakiet 10 zgłoszeń

PREMIUM

50.00

Pakiet 50 zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy

Formularz składa się z dwóch części - pierwsza służy potwierdzeniu Twojego konta w systemie, druga uzupełnieniu szczegółów zgłoszenia. Jeśli masz wątpliwości, czy spam, który otrzymałeś kwalifikuje się do wysyłki lub masz problem z uzupełnieniem formularza, przejdź do zakładki Jak to działa? w górnym menu.

Dane konta użytkownika

To pole musi zawierać co najmniej 2 znaki.

To pole musi zawierać co najmniej 2 znaki.

Wprowadź prawidłowy adres email.

Twoje hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków.

Twoje hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków.

* - Bezpieczne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać przynajmniej jedną małą literę, jedną dużą literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny np. $, ^, ;, & itp.

To pole jest wymagane.

Dane zgłaszanej sprawy

Wprowadź prawidłowy adres email.

Wprowadź prawidłową datę otrzymania SPAM-u w formacie RRRR-MM-DD.


To pole musi zawierać co najmniej 2 znaki.

Wprowadź prawidłowy adres email.


To pole musi zawierać co najmniej 2 znaki.

To pole musi zawierać co najmniej 2 znaki.

Wprowadź prawidłowy kod pocztowy w formacie XX-XXX.

To pole musi zawierać co najmniej 3 znaki.

To pole jest wymagane.

(max 3 załączniki)

Uwaga! Przyjmujemy wyłącznie spamy, w przypadku których odpowiedź od podmiotu wskazuje na brak wyrażonej zgody. Nie masz wzoru pisma? Pobierz tutaj . Przekroczono dopuszczalną liczbę plików. Co najmniej jeden plik jest wymagany.

Akceptuję regulamin oraz politykę prywatności serwisu prawnik20.pl Zgoda na regulamin serwisu oraz politykę prywatności jest wymagana.

Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat i jestem wyłącznym użytkownikiem adresu poczty elektronicznej oraz, że na powyższy adres otrzymałem(am) niezamówioną ofertę/informację handlową, na której otrzymywanie nie wyraziłem(am) zgody. Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane i informacje są zgodne z prawdą. Oświadczenie jest wymagane.

Akceptuję przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: 7&7 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-605), Plac Orląt Lwowskich 20D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000461403 w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze Administratora w celach handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym m.in. obsługę wysyłki newslettera.

Przetwarzanie... Potwierdź i przejdź dalej Przetwarzanie...

Wybierz swój pakiet

Poszczególne opcje różni liczba zgłoszeń.

Pamietaj, że jedno zgłoszenie to jeden email, który na pierwszym etapie prześlemy do oceny formalnej.

Jaki spam nadaje się do zgłoszenia?

 • bez zgody na jego otrzymywanie
 • z wyraźnie oznaczonym nadawcą
 • kierowany do osób fizycznych
 • wysłany po 1 stycznia 2015r.
 • od dużych firm zarejestrowanych w Polsce

Jakich maili nie wysyłać?

 • ofert handlowych i newsletterów otrzymywanych za zgodą
 • maili z programów lojalnościowych
 • ofert wysyłanych przez dostawców domen, np. WP
 • spamu od podmiotów odpowiedzialnych spoza Polski