Uwaga!

error..

OK

Potwierdzenie akcji

error..

OK Anuluj

Zaloguj

Dołącz do nas!

Jeśli jesteś już użytkownikiem naszego serwisu, zaloguj się na konto i sprawdź statusy swoich aktualnych zgłoszeń.

W przypadku, gdy nie masz jeszcze konta, dodaj swoje pierwsze zgłoszenie, a my automatycznie utworzymy Ci dostęp do panelu użytkownika.

Nie pamiętasz hasła?

Wprowadź swój adres email lub login.

Windykator a komornik – czy to jedna i ta sama osoba?

Windykator a komornik – czy to jedna i ta sama osoba?

W dzisiejszych czasach gdy co trzecia osoba ma problemy z terminowym płaceniem należności, na dźwięk słowa „windykator” lub „komornik” co poniektórym włos jeży się na głowie. Często nie bez powodu. Bywa jednak, że te dwie osoby zajmujące dwa zgoła odmienne stanowiska traktowane są jako jedna i ta sama. W skojarzeniach tych nie ma jednak nic bardziej mylnego – owszem obie działają przy odzyskiwaniu należności, natomiast podejmowane przez nich czynności odbywają się na dwóch zupełnie różnych etapach postępowania.   W przypadku problemów z opóźnieniem w spłacie zadłużenia, wierzyciel ma do wyboru dwie ścieżki postępowania wobec dłużnika: sądową oraz pozasądową. Postępowanie pozasądowe nazywane inaczej windykacją, ma na celu wyegzekwowanie zobowiązań poprzez doprowadzenie do zawarcia ugody z dłużnikiem – w tym przypadku osobą zajmującą się odzyskiwaniem należności jest windykator.   Jeśli jednak podjęte działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, sprawę kieruję się na drogę postępowania sądowego, gdzie ostatnim etapem mającym na celu odzyskanie należności jest egzekucja komornicza prowadzona przez komornika sądowego.  

Kim jest windykator?

  Windykator to osoba wynajęta przez wierzyciela, której działania mają skłonić dłużnika do jak najszybszego uregulowania zaległości. Nie ma szczególnych wymagań dotyczących osoby aplikującej na to stanowisko, mianowicie windykatorem może zostać każdy, bez konieczności zdobywania szczególnych uprawnień czy przynależności do samorządu zawodowego.  

Co może, a czego nie może windykator?

  Celem działań windykatora jest zmobilizowanie dłużnika do spłaty zadłużenia wobec wierzyciela, dlatego jego działania mają zwykle bardzo aktywny przebieg. Dozwolone są między innymi pisemne oraz telefoniczne próby kontaktu oraz ewentualne odwiedziny dłużnika w miejscu jego zamieszkania, oczywiście bez żądania wpuszczenia windykatora na teren posesji. Zadaniem windykatora jest tylko i wyłącznie ustalenie zasad spłaty długu. Przez co skutecznie zabronione jest zajmowanie bądź spisywanie majątku dłużnika, wtargnięcie na teren posesji bez jego zgody, prowadzenie wywiadów społecznych na temat sytuacji majątkowej dłużnika, przekazywanie informacji o długu w miejscu pracy jak również naruszanie dóbr osobistych oraz godności osobistej osoby zadłużonej.  

Czy windykatora można unikać?

  Często dzieje się tak, że dłużnicy starają się ignorować działania windykatora. Nie odbierają telefonów, korespondencji – krótko mówiąc nie dopuszczają do siebie żadnego kontaktu, oczekując, że w ten sposób proces windykacji ucichnie, a wierzyciel zapomni o swoich należnościach. Niestety, jest to błędne podejście – im dłużej nie będziemy spłacać zadłużenia, tym wyższe czekają nas odsetki. Po drugie, pozbawiamy siebie możliwości negocjacji warunków takiej spłaty. Dlatego pamiętajmy, że im szybciej podejmiemy rozmowy co do polubownego rozwiązania problemu, tym lepiej dla nas!

Komornik – inny charakter działania niż w przypadku windykatora?

  W przeciwieństwie do windykatora, komornik jest funkcjonariuszem publicznym pracującym przy sądzie rejonowym, posiadającym specjalne uprawnienia oraz należącym do Krajowej Rady Komorniczej. Przede wszystkim zajmuje się wykonywaniem czynności egzekucyjnych w sprawach publicznych, czyli wszczyna egzekucję po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności.  

Jakie uprawnienia ma komornik?

Po pierwsze, posiada prawo do prowadzenia egzekucji z dochodu dłużnika (wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, itp.), rachunku bankowego, ruchomości (samochodu, sprzętu RTV i AGD) oraz nieruchomości (dom, mieszkanie). Może również przymusowo wtargnąć na teren posesji dłużnika, otworzyć drzwi mieszkania bądź firmy, przeszukać pomieszczenia, przeprowadzić wywiad środowiskowy na temat sytuacji majątkowej dłużnika, czyli zasięgnąć informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od organów administracji publicznej, organów podatkowych, banków, przedsiębiorstw, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot oraz innych instytucji i osób.

 W czyim imieniu działa komornik?

Komornik występuje na wniosek wierzyciela i w swoich działaniach jest związany jego zasadami. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że podejmowanie negocjacji bezpośrednio z komornikiem jest z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ i tak każdą decyzję będzie on musiał skonsultować z wierzycielem. Co więcej, praca komornika  opiera się na regulacjach prawnych dotyczących działań komorniczych w trakcie egzekucji, czyli ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kodeksu postępowania cywilnego, więc jest ona ściśle określona przepisami prawa.  

Kiedy windykator, a kiedy komornik?

Wielu mylnie kojarzy te dwa pojęcia. Jednak każdy, kto nie spłaca swoich długów terminowo, prędzej czy później będzie musiał zrozumieć różnice pomiędzy działania windykatora i komornika. Kolejność spotkania tych dwóch osób nie jest bowiem przypadkowa. Kiedy wierzyciel nie radzi sobie z odzyskaniem swoich należności, w pierwszej kolejności wysyła do dłużnika windykatora. Celem jego działań jest „dogadanie się” co do warunków spłaty zadłużenia. Jeśli dłużnik nie wyraża takich chęci i spłata nie posuwa się do przodu, wierzyciel może zadecydować o przekazaniu sprawy w ręce komornika, który zyskuje zielone światło wraz z uzyskaniem tytułu wykonawczego. W takiej sytuacji dłużnik powinien pamiętać, że jego wizyty może spodziewać się już w ciągu kilku dni od uprawomocnienia się wyroku, a rozpoczęcie postępowania komorniczego oprócz samej wizyty, pociągnie za sobą dodatkowe koszty, którymi obciążony zostanie bezpośrednio dłużnik.   Masz problem z windykatorem? A może nęka Cię komornik? Napisz do nas na: pytania@prawnik20.pl Pomożemy rozwiązać Twój problem.