Zgłoś inną sprawę

Oświadczam, że jestem zainteresowany przekazaniem sprawy z powyższego formularza do jej wstępnej analizy oraz zlecam firmie 7&7 Sp. z o.o. wybór profesjonalnego pełnomocnika, który byłby gotowy to podjęcia się jej prowadzenia. Po przedstawieniu pełnomocnika zgoda na prowadzenie sprawy jest dobrowolna i dopiero po jej wyrażeniu, strony zawrą właściwą umowę główną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez 7&7 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o dochodzenie roszczeń, a także na otrzymywanie od 7&7 Sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Odszkodowania inne

Chcesz zgłosić do odszkodowania inną sprawę niż SPAM? Skontaktuj się z nami. Przyjmujemy zapytania dotyczące odszkodowań za:


  • polisolokaty
  • kredyty frankowe
  • zakazane opłaty przy kredytach hipotecznych
  • reklamy wprowadzające w błąd
  • wypadki komunikacyjne
  • wypadki w rolnictwie, w pracy
  • błędy medyczne
  • niezgodności towaru z umową/zamówieniem
  • nieudane wakacje, opóźnione loty
  • i inne…

Uzupełnij formularz. Nasz dział prawny przeprowadzi dla Ciebie wstępną weryfikację sprawy.