Zgłoś inną sprawę

Oświadczam, że jestem zainteresowany przekazaniem sprawy z powyższego formularza do jej wstępnej analizy oraz zlecam firmie 7&7 Sp. z o.o. wybór profesjonalnego pełnomocnika, który byłby gotowy to podjęcia się jej prowadzenia. Po przedstawieniu pełnomocnika zgoda na prowadzenie sprawy jest dobrowolna i dopiero po jej wyrażeniu, strony zawrą właściwą umowę główną.

Akceptuję przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: 7&7 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-605), Plac Orląt Lwowskich 20D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000461403 w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze Administratora w celach handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym m.in. obsługę wysyłki newslettera.

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Administratora informacji handlowych i marketingowych przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym m.in. otrzymywanie wiadomości sms.

Odszkodowania inne

Chcesz zgłosić do odszkodowania inną sprawę niż SPAM? Skontaktuj się z nami. Przyjmujemy zapytania dotyczące odszkodowań za:


  • polisolokaty
  • kredyty frankowe
  • zakazane opłaty przy kredytach hipotecznych
  • reklamy wprowadzające w błąd
  • wypadki komunikacyjne
  • wypadki w rolnictwie, w pracy
  • błędy medyczne
  • niezgodności towaru z umową/zamówieniem
  • nieudane wakacje, opóźnione loty
  • i inne…

Uzupełnij formularz. Nasz dział prawny przeprowadzi dla Ciebie wstępną weryfikację sprawy.